KURSLAR (11 Mart 2020)
SALON 1
08.45-16.00 KURS 1: ASTIM TANI ve TEDAVİ KURSU 2020
Kurs Başkanları: Nurhan Sarıoğlu, Fatma Merve Tepetam
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Astım Patogenezi
Konuşmacı: Arzu Didem Yalçın
09.30-10.00 Astımda Tanısal Yaklaşım
Konuşmacı: Füsun Şahin
10.00-10.30 Alerji Testleri ve Yorumlanması
Konuşmacı: Fatma Merve Tepetam
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Astımda Kronik Tedavi
Konuşmacı: Nurhan Sarıoğlu
11.30-12.00 Astımda İmmünoterapinin Yeri
Konuşmacı: Şadan Soyyiğit
12.00-12.30 Akut Astım Atağına Yaklaşım
Konuşmacı: Kurtuluş Aksu
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Fenotiplere Göre Tedavi - Biyolojik Ajanlar
Konuşmacı: İnsu Yılmaz
14.00-14.30 Zor Astım Yönetimi
Konuşmacı: Dane Ediger
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 Olgu Tartışmaları
Konuşmacı: İnsu Yılmaz
15.30-16.00 Olgu Tartışmaları
Konuşmacı: Kurtuluş Aksu

 

SALON 2
08.45-16.30 KURS 2: GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ KURSU
Kurs Başkanları: Mehmet Akif Özgül, Ekrem Cengiz Seyhan
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Bronkoskopiye Hazırlık, Monitorizasyon ve Takip
Konuşmacı: Elif Tanrıverdi
09.30-10.00 Temel Bronkoskopik İşlemler (Lavaj, Fırçalama, Forseps Biyopsi, BAL)
Konuşmacı: Murat Acat
10.00-10.30 Konvansiyonel Transbronşiyal İğne Aspirasyonu
Konuşmacı: Nuri Tutar
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Endobronşiyal Ultrasonografi
Konuşmacı: Ersin Günay
11.30-12.00 Transbronşiyal Akciğer Biyopsisi (Konvansiyonel, Kriyo)
Konuşmacı: Demet Turan
12.00-12.30 Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Bronkoskopik Tedaviler
Konuşmacı: Cantürk Taşçı
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Periferik Akciğer Lezyonlarına Bronkoskopik Yaklaşım
Konuşmacı: Onur Fevzi Erer
14.00-14.30 Endobronşiyal Tedavilerde Vaka Seçimi
Konuşmacı: Mehmet Akif Özgül
14.30-16.30 Pratik Uygulama
Grup A. EBUS
Eğitimciler: Ersin Günay, Nuri Tutar
Grup B. Navigasyon
Eğitimciler: Onur Fevzi Erer, Deniz Doğan
Grup C. Endobronşiyal Valf
Eğitimciler: Cantürk Taşçı, Elif Tanrıverdi
Grup D. Rijid Bronkoskopi
Eğitimciler: Demet Turan, Efsun Gonca Uğur Chousein

 

SALON 3
08.45-17.00 KURS 3: İLERİ VATS KURSU: VİDEO OLGU EŞLİĞİNDE
Kurs Başkanı: Muzaffer Metin
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
Oturum Başkanları : Levent Cansever, Onur Genç
09.00-09.30 VATS'da Kullanılan Yeni Model Malzemeler
Konuşmacı: Ömer Önal
09.30-10.00 VATS ile Yapılan Akciğer Kanseri Rezeksiyonları: Lobektomi ve Segmentektomi
Konuşmacı: Cabir Yüksel
10.00-10.30 Benign Akciğer Hastalıklarında  Rezeksiyonlar: Bronşektazi, Harap Olmuş Akciğer, Sekestrasyon
Konuşmacı: Volkan Kara
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Neoadjuvan Tedavi Sonrası VATS ile Akciğer Rezeksiyonları
Konuşmacı: Hüseyin Melek
11.30-12.00 Extended Akciğer Rezeksiyonları: Göğüs Duvarı, Pnömonektomi, Sleeve Rezeksiyonlar
Konuşmacı: Kenan Can Ceylan
12.00-12.30 VATS Timektomi: Timoma, MG Cerrahisi
Konuşmacı: Levent Cansever
12.30-13.30 Öğle Yemeği
Oturum Başkanları : Ali Kılıçgün, Atilla Eroğlu
13.30-14.00 Özefagus Cerrahisinde VATS
Konuşmacı: Atilla Eroğlu
14.00-14.30 VATS LVRS
Konuşmacı: Celal Buğra Sezen
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 İntraoperatif Komplikasyon ve Kriz Yönetimi
Konuşmacı: Atilla Türkyılmaz
15.30-17.00 Pratik Eğitim
Eğitimciler: Celal Buğra Sezen, Cemal Aker

 

SALON 4
08.45-17.00 KURS 4: GÖĞÜS HASTALIKLARINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR
Kurs Başkanı: Akın Kaya
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-10.30 İntertisyel Akciğer Hastalıkları
Oturum Başkanları: Akın Kaya, Gamze Kırkıl
09.00-09.30 HRCT: Temel Paternler (Lineer- Nodüler)
Konuşmacı: Recep Savaş
09.30-10.00 HRCT: Temel Paternler (Kistik Patern ve Amfizem)
Konuşmacı: Çağlar Uzun
10.00-10.30 Arşivimden Karışık Olgular İAH
Konuşmacı: Fatma Demirci Üçsular
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-12.30 Pulmoner Nodül Yönetimi
Oturum Başkanları: Aydın Çiledağ
11.00-11.30 Pulmoner Nodül Yönetimi (Radyoloji)
Konuşmacı: Çağlar Uzun
11.30-12.00 Pulmoner Nodül Yönetimi (PET BT)
Konuşmacı: Özlem Küçük
12.00-12.30 Klinik Olgu Tartışmaları
Konuşmacı: Bülent Mustafa Yenigün
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Pulmoner Vasküler Hastalıklar
Oturum Başkanları: Çağlar Uzun, Nagihan Durmuş Koçak
13.30-14.00 Pulmoner Tromboemboli: Radyolojik İpuçları
Konuşmacı: Çağlar Uzun
14.00-14.30 Pulmoner Embolide Kateter Yardımlı Tormbolitik Tedaviler mi? Sistemik Trombolitik mi? 
Konuşmacı: Cihangir Kaymaz
14.30-15.00 PERT Oturumu: Olgu Tartışmaları
Konuşmacı: Ceyda Anar
15.00-15.30 Çay-Kahve Arası
15.30-17.00 Hemoptizi Yönetimi
Oturum Başkanları: Cabir Yüksel, Zafer Aktaş
15.30-16.00 Hemoptizide Girişimsel Radyolojinin Yeri
Konuşmacı: Özgür Kılıçkesmez
16.00-16.30 Hemoptizide Girişimsel Bronkoloji
Konuşmacı: Zafer Aktaş
16.30-17.00 Olgu Tartışmaları
Konuşmacı: Volkan Erdoğu

 

SALON 5
08.45-16.00 KURS 5: TEMEL TORAKS ULTRASONOGRAFİ KURSU
Kurs Başkanları: Evren Üstüner, Sevda Şener Cömert
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Temel Ultrason Prensipleri ve Toraksın Sonografik Anatomisi
Konuşmacı: Evren Üstüner
09.30-10.00 Plevra ve Göğüs Duvarı Patolojilerin Değerlendirilmesi  (Pnömotoraks – Plevral Sıvı - Plevral Kalınlaşma- Yumuşak Doku/Kemik Patolojileri)
Konuşmacı: Sevda Şener Cömert
10.00-10.30 Parankimal Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömoni - Kardiyojenik Pulmoner Ödem- Nonkardiyojenik Pulmoner Ödem-İnterstisyel Akciğer Hastalıkları)
Konuşmacı: Sibel Yurt
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Diyafram ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Aslıhan Gürün Kaya
11.30-12.00 Yoğun Bakım Hastasında Toraks USG
Konuşmacı: Aslıhan Yalçın
12.00-12.30 Ultrason Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Uygulanması
Konuşmacı: Evren Üstüner
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Olgu Örnekleri (Quiz)
Konuşmacı: Sevda Şener Cömert
14.00-16.00 Pratik Uygulamalar
Grup A. Simülatör Eşliğinde Ultrasonografi Uygulamaları
Eğitimciler: Sevda Şener Cömert, Sibel Yurt
Grup B. Toraks USG Pratiği
Eğitimciler: Evren Üstüner, Aslıhan Yalçın

 

SALON 6
08.45-16.00 KURS 6: TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ YERİNDE EĞİTİM PROGRAMI
Kurs Başkanları : Ayşegül Karalezli, Ebru Şengül Parlak
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.20 Türkiye’de Tütün Kontrol Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler 
Konuşmacı : İlkay Yılmazer
09.20-09.40 Tütün Kullanımının Zararları, Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Faydaları
Konuşmacı : Ayşegül Karalezli
09.40-10.00 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim, Tanım ve Korunma Yolları
Konuşmacı : Emine Argüder
10.00-10.20 Tütün Kullanımının Nörobiyolojisi
Konuşmacı : Habibe Hezer
10.20-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri
Konuşmacı : Nazmi Bilir
11.20-11.40 Tütün Mücadelesi’nde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü
Konuşmacı : Aygül Güzel
11.40-12.00 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi, İletişim Teknikleri
Konuşmacı : Tijen Şengezer
12.00-12.20 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz?
Konuşmacı : Mükremin Er
12.20-13.30 Öğle Yemeği
13.30-13.50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirilmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5a-5r Yaklaşımı
Konuşmacı : Funda Öztuna
13.50-14.10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler
Konuşmacı : Özlem Sönmez
14.10-14.30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri 
Konuşmacı : Ayşegül Karalezli
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.20 Özel Durumlarda Sigara Bırakma (Gebelik, Gençlik, Kronik Hastalıklar, Ağır Mental Hastalıklar)
Konuşmacı : Ebru Şengül Parlak
15.20-15.40 Bırakma Döneminde İzlem ve Nüks Olgulara Yaklaşım
Konuşmacı : Funda Öztuna
15.40-16.00 Olgu Sunumları
Konuşmacı : Ayşegül Karalezli

 

SALON 9
08.45-15.30 KURS 7: UYKU BOZUKLUKLARINDA SON GELİŞMELER KURSU
Kurs Başkanları: Mehmet Karadağ, Zeynep Zeren Uçar
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Uyku Bozukluklarının ICSD-3 ‘e Göre Sınıflaması ve Tanımları
Konuşmacı: Emine Argüder
09.30-10.30 Uyku Bozukluklarının AASM Skorlama Kitapçığı ver 2.5 göre Polisomnografik Skorlaması
Konuşmacı: Duygu Özol
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı, Klinik ve Tedavisi
Konuşmacı: Özge Aydın Güçlü
11.30-12.00 Santral Uyku Apne Sendromu Tanı, Klinik ve Tedavisi
Konuşmacı: Bünyamin Sertoğullarından
12.00-12.30 Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ve OSAS (OLDOSA) Tanı, Klinik ve Tedavisi
Konuşmacı: Gökhan Kırbaş
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Polisomnografi Skorlaması Pratiği
Konuşmacı: Hüseyin Lakadamyalı
14.00-14.30 Uykuda Solunum Bozuklukları Olguları
Konuşmacı: Mehmet Karadağ
14.30-15.30 Uykuda Solunum Bozuklukları NIMV Pratiği
Konuşmacı: Zeynep Zeren Uçar

 

SALON 11
08.45-16.00 KURS 8: UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU
Kurs Başkanları: Atilla Halil Elhan, Can Ateş
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Biyoistatistiğe Giriş ve Tanımlayıcı İstatistikler
Konuşmacı: Atilla Halil Elhan
09.30-10.00 Yaygınlık Ölçüleri
Konuşmacı: Can Ateş
10.00-10.30 Hipotez Testleri
Konuşmacı: Atilla Halil Elhan
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Parametrik – Parametrik Olmayan Testler Arasındaki Farklar Nelerdir?
Konuşmacı: Can Ateş
11.30-12.00 Uygun Test Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuşmacı: Atilla Halil Elhan
12.00-12.30 Soru ve Tartışma
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
Konuşmacılar: Atilla Halil Elhan, Can Ateş
14.00-14.30 Senaryolar Eşliğinde Uygulamalar
Konuşmacılar: Atilla Halil Elhan, Can Ateş
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-16.00 Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Varyans Analizine İlişkin Bir Örnek & Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Friedman Testine İlişkin Bir Örnek
Konuşmacılar: Atilla Halil Elhan, Can Ateş

 

SALON 13
08.45-17.00 KURS 9: MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI KURSU
Kurs Başkanları: Turgut Teke, Mehtap Pehlivanlar Küçük
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Solunum Mekanikleri: Yatak Başında Ölçümü Nasıl Yapılır?
Konuşmacı: Müge Aydoğdu
09.30-10.00 Gaz Değişimi Anormallikleri ve Yorumlanması
Konuşmacı: Gökay Güngör
10.00-10.30 Ventilatör Grafiklerinin Yorumlanması
Konuşmacı: Cenk Kıraklı
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 ARDS’de Mekanik Ventilasyonu Nasıl Uygularım?
Konuşmacı: Mehtap Pehlivanlar Küçük
11.30-12.00 KOAH’da Mekanik Ventilasyonu Nasıl Uygularım?
Konuşmacı: Turgut Teke
12.00-12.30 Yeni Mekanik Ventilasyon Modlarını Ne Zaman Kullanıyorum?
Konuşmacı: Mustafa Kemal Bayar
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Weaning Sanatı
Konuşmacı: Mehtap Pehlivanlar Küçük
14.00-14.30 Nöromusküler Hastada Solunum Destek Tedavileri Ne Zaman? Nasıl?
Konuşmacı: Akın Kaya
14.30-15.30 Olgu Tartışmaları
1. NIMV Olguları
Konuşmacı: Zuhal Güllü
2. Kalp Yetmezliği
Konuşmacı: Fatma Çiftçi
3. ARDS (ECMO Uygulanan Olgu)
Konuşmacı: Özlem Edipoğlu
15.30-17.00 Pratik Eğitim
Grup A. Mekanik Ventilasyon / SALON 12
Eğitimci: Mehtap Pehlivanlar Küçük
Grup B. NIMV / SALON 13
Eğitimci: Aydın Çiledağ
Grup C. HFO / SALON 13
Eğitimci: Asiye Yavuz