BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Hekimler İçin Bildiri Gönderimi
Hemşireler İçin Bildiri Gönderimi
Basılı Poster Bildiri Hazırlama
 • Posterin maksimum boyutu dikey 50 cm X 70 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıda verilen kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Posterler, MS Word dokumanı olarak bildiri tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Posterde bulunan tüm yazılarda aynı yazı karakterleri kullanılarak başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bolümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılabilir.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen bildiri tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Poster sahipleri kendilerine verilen surenin sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.
Sözel Bildiri Sunumları Hazırlama
 • Sözel bildiri sunumları 16*9 ya da 4*3 sunum formatlarında Power Point uygulaması üzerinde hazırlanmalıdır.
 • Sunum slaytları üzerindeki yazılar okunabilir büyüklükte olmalıdır. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Sunum salonları içerisinde ihtiyacınız olan temel teknik ekipman ve yardımcı teknik ekip hazır bulunacaktır.

* Tam metin gönderimi için info@uask2020.com mail adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Bildiri Gönderme Koşulları

UASK 2020 - Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde bildiriler, sözel veya poster (basılı poster) şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurtdışından gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecek olup özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya basılı poster) ve çalışmanın akciğer Sağlığı uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir.

Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul EDİLMEYECEKTİR.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kongre için bildiri özetleri sadece bu sitede yer alan online sistem aracığı ile kabul edilecektir. E-posta ya da posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.
 • Hemşirelik bildiri gönderimleri yine bu sayfada yer alan AYRI BİR online sistem aracılığı ile yüklenmelidir. Hekim bildiri gönderimi sistemi üzerinden gönderilen hemşirelik bildirileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özeti formunda sizden istenilen tüm alanları düzgün şekilde doldurmalısınız. Özellikle özetinizi gönderdikten sonra, düzenleme yapabilmeniz için gerekli olan şifrelerin tarafınıza ulaşabilmesi için E-POSTA adresinizi doğru girmeye özen gösteriniz. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
 • Çalışma daha önce herhangi bir ulusal toplantıda SUNULMAMIŞ olmalıdır. Ulusal / uluslararası bir dergide YAYINLANMAMIŞ olmalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
 • Bildirideki birinci isim olan ve bildiriyi sunacak olan yazar, çalışmayı yaparak tamamlamış olduğu kurumdan ayrılmışsa, kurum ismi olarak çalışmayı gerçekleştirdiği kurumu, yazışma adresi olarak ise yeni kurumunu belirtmelidir.
 • Birden fazla bildiri özeti gönderecekseniz, göndereceğiniz bu bildirileri de aynı hesap altından göndermelisiniz.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir. Özetinizin yarım kalmaması ve hatalı olarak kaydolmaması için bu konuya dikkat ediniz.
 • Kongrede sunulan bildiriler, belirlenecek ödüller için ayrıca değerlendirilecektir. Bildiri ödülleri için değerlendirilmesi istenen (ödüllere aday olan) çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır. Yoksa bu da belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, her bölümün içeriği online özet kayıt sayfasında kendisine ayrılan alana (pencereye) yazılmalıdır.
 • Poster bildirilerde bildiriyi sunacak olan yazar, belirtilen gün ve saatte bildirisinin başında olmalı ve bildiri değerlendirme komisyonuna bildiriyi sunarak tartışmalıdır.
 • Klinik araştırmalarda etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

ÇALIŞMALAR için:

 • Giriş-Amaç
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma-Sonuç

OLGULAR için:

 • Giriş-Amaç
 • Olgu
 • Tartışma-Sonuç

Bölümleri yer almalıdır.

 • Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıda belirtilen özet bölümlerini içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
 • Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılmaktadır.
 • Kabul edilen bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanabilmesi için; bildiri sahibinin kongre kaydının tamamlanmış olması ve kongrede sunulmuş olması gerekmektedir. Aksi halde bildiri kitabından sunulmayan bildiri çıkartılacaktır.
 • Olgu sunumlarında ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülen, hasta yönetimini etkileyebilecek özelliğe sahip olan ve hasta ile ilgili tam bilgi içeren bildiri özetleri kabul edilecek ve ANCAK POSTER OLARAK sunulması mümkün olabilecektir. Poster sunumlarında mümkün olduğunca görsel bilgiler sunulmalıdır.
 • Akademik teşvik ve Doçentlik başvurularına uygun olarak kongremiz ulusal kongre olarak planlanmış olup, kongremizde sunulacak sözlü bildiriler ile bilimsel toplantılarda konuşmaların tam metinleri gönderilirse kongre sonrasında tam metin online bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 12 OCAK 2020 SAAT 23.59’DUR.

 • Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlarda her bir sunum için belirlenen süre (sunum ve tartışma) toplam 10 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
 • Basılı posterler 50 X 70 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR.