ASİSTAN ODALARI
SALON 4
12 Mart 2020, Perşembe
13:20-14:20 Asistan Odası 1: Toraks BT'de Temel Paternler

 

SALON 4
13 Mart 2020, Cuma
13:20-14:20 Asistan Odası 2: Tanısal Temel Bronkoskopi

 

SALON 4
14 Mart 2020, Cumartesi
13:20-14:20 Asistan Odası 3: SFT Yorumlanması