KURULLAR
UASK 2020 Kongre Komitesi

Kongre Başkanı

Muzaffer Metin, İstanbul

Kongre Bilimsel Komite Başkanı

Aydın Çiledağ, Ankara

Kongre Sekreteri

Mehmet Bayram, İstanbul

Kongre Bilimsel Program Sorumlusu

Emine Argüder, Ankara

Kongre Bildiri ve Poster Sorumlusu

Zeynep Zeren Uçar, İzmir

Kongre Mali Sekreteri

Celal Buğra Sezen, İstanbul

Kongre Dış İlişkiler Sorumlusu

Ersin Günay, Afyon

Kongre Sosyal Program Sorumlusu

Dildar Duman, İstanbul

Kongre Basın İlişkileri Sorumlusu

Yavuz Selim İntepe, Yozgat


ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ (Soyadı sıralamasına göre)

Cezmi Akdiş,
Swiss Institute of Allergy and Asthma Research,
Switzerland

Akın Kaya,
Yoğun Bakım Bilim Kurulu Başkanı,
Ankara Türkiye

Remzi Bağ,
University of Chicago Medicine
Chicago, USA

Gamze Kırkıl,
İnterstisyel Akciğer Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı,
Elazığ Türkiye

Robert Baughman,
UC Health Affiliations Cincinnati,
Ohio USA

Muzaffer Metin,
Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi Bilim Kurulu Başkanı,
İstanbul Türkiye

Mehmet Bayram,
Çevre ve Meslek Hastalıkları Bilim Kurulu Başkanı,
İstanbul Türkiye

Gökhan Mutlu,
The University of Chicago Medicine,
USA

Servet Bölükbaş,
Department of Thoracic Surgery, Kliniken Essen-Mitte,
Essen, Germany

Özlem Oruç,
Pulmoner Rehabilitasyon ve Palyatif Bakım Bilim Kurulu Başkanı,
İstanbul Türkiye

Yılmaz Bülbül,
Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz Bilim Kurulu Başkanı,
Trabzon Türkiye

Tevfik Özlü,
KOAH Bilim Kurulu Başkanı,
Trabzon Türkiye

Erdoğan Çetinkaya,
Girişimsel Pulmonoloji Bilim Kurulu Başkanı,
İstanbul Türkiye

Michael H.P. Pfeifer,
Klinik Donaustauf Zentrum für Pneumologie
Donaustauf Germany

Halit Çınarka,
Sağlık Politikaları Bilim Kurulu Bilim Kurulu Başkanı,
İstanbul Türkiye

Najib Rahman,
University of Oxford
Oxford, UK

Erhan Dinçer,
University of Minnesota
USA

Diego Gonzalez Rivas,
Coruña University Hospital,
Spain

Ahmet Emin Erbaycu,
Torasik Onkoloji Bilim Kurulu Başkanı,
İzmir Türkiye

Nurhan Sarıoğlu,
Astım ve Allerji-İmmünoloji Bilim Kurulu Başkanı,
Balıkesir Türkiye

Hasan Hafizi,
Tirana University Hospital,
Albania

Ömer Şenbaklavacı,
University Medical Centre Freiburg
New Castle, UK

İlhan İnci,
Universitätsspital
Zürich, Switzerland

Koichiro Tatsumi,
Chiba University,
Japon

Mehmet Karadağ,
Uykuda Solunum Bozuklukları Bilim Kurulu Başkanı,
İstanbul Türkiye

Nuri Tutar,
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı,
Kayseri Türkiye

Ayşegül Karalezli,
Tütün Bilim Kurulu Başkanı,
Ankara Türkiye

Johann Christian Virchow
University of Rostock,
Germany

ASYOD Yönetim Kurulu

Erdoğan Çetinkaya,
Başkan

Ahmet Emin Erbaycu,
Başkan Yardımcısı

Özlem Erçen Diken,
Genel Sekreter

Halit Çınarka,
Sayman

Tevfik Özlü,
Üye

Mehmet Karadağ,
Üye

Akın Kaya,
Üye

Muzaffer Metin,
Üye

Nuri Tutar,
Üye

M. Emin Akkoyunlu,
Üye

Dildar Duman,
Üye

Nurhan Sarıoğlu,
Üye

Gülistan Karadeniz,
Üye